අපගේ වෙබ් අඩවියට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

එළිමහන් කුඩ වෙළඳපල සංවර්ධනය, ප්‍රවණතා, ප්‍රධාන සාධක, කොටස් කිරීම සහ 2020-2026 දක්වා පුරෝකථනය

එළිමහන් කුඩ වෙළඳපොළ වාර්තාවේ කතුවරුන් විසින් පුළුල් ලෙස අධ්‍යයනය කරනු ලබන්නේ විකුණුම්කරුවන්ගේ භූ දර්ශනය, කලාපීය ව්‍යාප්තිය, ප්‍රමුඛ කොටස්, ඉහළ යන ප්‍රවණතා සහ ප්‍රධාන අවස්ථා සහ වෙනත් වැදගත් විෂයයන් පිළිබඳව ය. එළිමහන් කුඩ වෙළඳපොලේ ඉල්ලුම වැඩි කිරීමට සහ ගෝලීය වෙළඳපල වර්ධනයට බාධා පමුණුවන ප්‍රබල සාධක මෙම වාර්තාව මගින් අවධාරණය කරයි. එළිමහන් කුඩ වෙළඳපොලේ ප්‍රධාන වර්ධන සාක්කු හඳුනා ගැනීමට ක්‍රීඩකයන්ට එය ප්‍රයෝජනවත් සම්පතක් ලෙස එළියට එයි. මීට අමතරව, එය එළිමහන් කුඩ වෙළඳපොළට මෙන්ම එහි කොටස් සඳහා නිවැරදි වෙළඳපල ප්‍රමාණය සහ CAGR පුරෝකථනයන් සපයයි. මෙම තොරතුරු ඉදිරි වර්ෂ සඳහා වර්ධන උපාය මාර්ග සැලසුම් කිරීමට ක්‍රීඩකයින්ට උපකාරී වනු ඇත.

වාර්තාව රචනා කරන විශ්ලේෂකයින් එළිමහන් කුඩ වෙළඳපොලේ ඉහළ ක්‍රීඩකයින්ගේ වෙළඳපල වර්ධනය පිළිබඳ ගැඹුරු පර්යේෂණ සහ විශ්ලේෂණ ලබා දී ඇත. වෙළඳපල ප්‍රමුඛයින්ගේ සමාගම් පැතිකඩ සඳහා වෙළඳපල කොටස, ව්‍යාපාර පුළුල් කිරීමේ සැලසුම්, ප්‍රධාන උපායමාර්ග, නිෂ්පාදන සහ යෙදුම් වැනි පරාමිතීන් සලකා බලන ලදී. එළිමහන් කුඩ වෙළඳපොලේ ඔවුන් සිටින්නේ කොතැනදැයි දැන ගැනීමට වාර්තාවේ සමාගම සහ තරඟකාරී භූ දර්ශන විශ්ලේෂණ අංශය ක්‍රීඩකයින්ට උපකාරී වේ.


තැපැල් කාලය: මැයි -20-2020