අපගේ වෙබ් අඩවියට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

හොඳම විකුණුම්කරුවන්

හොඳම ක්‍රියා

මෙහෙයුම් විෂය පථය

බොහෝ වෘත්තීය

අෂී ජීවිතය

සුරැකීමට බොහෝ ක්‍රම

මිරාමර්

පොයින්ට් රීස්

සීමාසහිත වෙන්ෂෝ එළිමහන් සමාගම 2012 සිට ව්‍යාපාර කටයුතුවල යෙදී සිටින අතර, අපගේ සමාගම පිහිටා තිබුණේ චීනයේ ෂෙජියැං පළාතේ වෙන්ෂෝ හි ය. අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කුඩ, කූඩාරම්, වැසි කබා, බීච් බෝල වැනි එළිමහන් භාණ්ඩ හා සේවා සපයන්නෙමු.

විශේෂිත නිෂ්පාදන

තවත් ගවේෂණය කරන්න